Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al- Qur 'an Surat Al-Nahl Ayat 90 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir)

Diani, Mo (2020) Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al- Qur 'an Surat Al-Nahl Ayat 90 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir). Skripsi thesis, IAIN Ambon.

[img] Text
BAB I, III, V.pdf

Download (5MB)
[img] Text
FULL SKRIPSI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (5MB)

Abstract

Penulis meneliti tentang "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalarn al-Qur'an Surat al-Nahl ayat 90 (Analisis Tafsir lbnu Katsir)", yang mana peneliti akan membahas mengenai pesan pendidikan yang terkandung dalam Surat al-Nahl ayat 90, Pertanyaan yang akan dijawab oleh peneliti adalah: I. Apa Saia Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalarn AI-Qur'an Surat Al-Nahl (16) Ayat 90?, 2. Bagaimana Pendapat tafsir lbnu Katsir tentang Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Af-Nahl ( 16) Ayat 90 Tersebut'?, berdasarkan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Nahl (16) Ayat 90 tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis library research (penelitian kepustakaan) dengan tehnik analisis deskriptif kualitatif, dengan cara mengumpulkan data atau bahan-bahan yang berkaitan dengan tema pembahasan dan permasalahannya, yang diambil dari surnber-sumber kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode tahlili, yaitu metode tafsir yang menjelaskan kandungan ayat al-Quran dari seluruh aspeknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak dalam surat al-Nahl ayat 90 diantaranya: Adil yaitu ialah sikap pertengahan antara lahir dan batin bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah Swt. lhsan ialah bilamana hatinya lebih baik dari pada lahiriahnya. Membantu kerabat ialah orang-orang yang mempunyai pertalian keluarga dengan kita, baik melalui jalur hubungan darah ataupun perkawinan. fahsya (perbuatan keji ) ialah hal-hal yang diharamkan, dan munkar ialah segala sesuatu yang ditampakkan dari perkara haram itu oleh pelakunya. al-bagyu (permusuhan) ialah Berlaku Zalim terhadap manusia, dan memperkosa hak-hak kalian.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information/Pembimbing: Pembimbing I : Dr. Nursaid, M. Ag. / Pembimbing II : Husni Suruali, M. Ag.
Uncontrolled Keywords: Pendidikan Akhlak
Subjects: Pendidikan Agama Islam
Divisions: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Pendidikan Agama Islam
Depositing User: Yunita Febriani
Date Deposited: 15 Mar 2021 02:21
Last Modified: 15 Mar 2021 02:21
URI: http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/1153

Actions (login required)

View Item View Item